۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۷ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۸ فروردين   

 

 

 

 معرفی :

 

دفتر منتورینگ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان زیر نظر معاونت فرهنگی دانشگاه با هدف کمک به ارتقای وضعیت آموزشی و رشد آکادمیک دانشجویان، حمایت روحی روانی آن‌ها،‌ کاهش تنش و سردرگمی دانشجویان سال اول در برخورد با محیط فیزیکی و آموزشی جدید تاسیس گردیده است. 

 

  اهداف :

 

ورود به دانشگاه با توجه به ورود به محیط آموزشی جدید، حجم و سختی دروس ، مشکلات آموزشی و عوامل روحی- روانی از قبیل دوری از خانواده باعث به وجود آمدن استرس و تنش در دانشجویان سال اول می شود که می تواند منجر به افت تحصیلی، آسیب های روحی، کاهش عملکرد، افسردگی و تغییر سبک زندگی آنان گردد. واقعیتی که در سال های اخیر با آن مواجه بودیم نشان می دهد در صورتی که سیستم حمایتی مناسبی برای دانشجویان وجود نداشته باشد حداقل در زمینه درسی، دانشجویان سال اول پیوسته به دنبال راهنمایی گرفتن از دانشجویان سال بالایی خود هستند و در صورتی که فردی که به وی اعتماد می کنند خود شناخت کافی نسبت به رشته پزشکی و انگیزه لازم را نداشته باشد، راهنمایی هایی نسنجیده و نادرست می دهد. به علاوه به نظرمی رسد بسیاری از دانشجویان بدون شناخت کافی از ملزومات و مسیر آینده حرفه ای این رشته وارد آن می شوند که در نهایت منجر به کاهش انگیزه آنان برای ادامه تحصیل در این رشته می شود. 

منتورینگ فرایندی که طی آن یک فرد با تجربه، قابل اعتماد و علاقه مند، فرد دیگری را در زمینه ی رشد و بازنگری ایده ها، یادگیری و پیشرفت شخصی و حرفه ای راهنمایی می کند. منتور این کار را با رعایت رازداری و عمدتا از طریق ارتباط کلامی با منتی انجام می دهد. لذا طبق تعاریف کلی، دانشجویان علاقه مند طبق شرایط عضویت تحت عنوان منتور فعالیت می کنند و به دانشجویان منتی ترم های پایین تر که در طرح مذکور درخواست داده اند، مشورت و راهنمایی در زمینه ی فعالیت های علمی و پژوهشی و فرهنگی ارائه می دهند.

 

   ساختار:


دفتر منتورینگ دانشکده پزشکی از مدیر دفتر منتورینگ، دبیر دانشجویی، کمیته مرکزی، کمیته تحقیق و توسعه، کمیته اجرایی و روابط عمومی،‌ شورای مدیریتی و هیئت موسس تشکیل شده است. این دفتر وظیفه دارد تا با تسهیل برقراری ارتباط بین منتور و منتی نیاز‌های حمایتی دانشجویان سال اول را برآورده سازد. در این طرح دانشجویان پزشکی ترم سوم تا هفتم شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کرمان است که جهت راهنمایی و پشتیبانی روحی و اجتماعی دانشجویان ترم اول و دوم آموزش دیده‌اند بعنوان منتور منسوب می‌گردند.