۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر

Skip Navigation Links.
Collapse درباره مادرباره ما
تاریخچه
رسالت و چشم انداز
چارت سازمانی
ریاست دانشکده
کادر مدیریت
Collapse پرسنلپرسنل
واحد اداری
واحد رایانه
واحد آموزش
گروه های آموزشی
واحد تاسیسات
واحد خدمات و نگهبانی
رشته ها و مقاطع تحصیلی
برنامه جلسات منظم و عمومی
Collapse کمیته های تخصصیکمیته های تخصصی
کمیته منتخب ارتقاء
کمیته تخصصی ارتقاء علوم پایه
کمیته تخصصی ارتقاء بالینی
کمیته ایمنی و سلامت
Collapse انجمن های علمیانجمن های علمی
انجمن علمی دانشجویان پزشکی
دفترچه تلفن دانشکده
نقشه سایت
Collapse معاونت هامعاونت ها
Collapse آموزشیآموزشی
معرفی معاونت
Collapse برنامه آموزش پزشکی عمومیبرنامه آموزش پزشکی عمومی
آیین نامه ها و فرم ها
تقویم آموزشی
برنامه کلی دروس آموزش پزشکی عمومی
اعضای کمیته برنامه ریزی درسی
آموزش علوم پایه
آموزش علوم بالینی
آموزش تحصیلات تکمیلی
Collapse آموزش دانشجویان غیرایرانیآموزش دانشجویان غیرایرانی
برنامه کلاسی
اداری و مالی
Collapse پژوهشیپژوهشی
معرفی معاونت
شورای پژوهشی بالینی
تخصصی و فوق تخصصی
آموزش بالینی
Collapse اعضاء هیئت علمیاعضاء هیئت علمی
Collapse گروههای پایهگروههای پایه
آموزش عمومی
اخلاق پزشکی
انگل شناسی و قارچ شناسی
ایمنی شناسی
بیوشیمی
تربیت بدنی
ژنتیک پزشکی
علوم تشریح
فیزیولوژی و فارماکولوژی
معارف اسلامی
میکروب و ویروس شناسی
Collapse گروههای بالینیگروههای بالینی
ارتوپدی
اورولوژی
بیماریهای مغز و اعصاب
بیهوشی
پاتولوژی
پزشکی اجتماعی و خانواده
پوست
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
چشم
داخلی
رادیوآنکولوژی
رادیولوژی
روانپزشکی
زنان و مامایی
طب اورژانس
قلب و عروق
کودکان
گوش،حلق و بینی
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse گروه های پایهگروه های پایه
آموزش عمومی
اخلاق پزشکی
انگل شناسی و قارچ شناسی
ایمنی شناسی
بیوشیمی
تربیت بدنی
ژنتیک پزشکی
علوم تشریح
فیزیولوژی و فارماکولوژی
معارف اسلامی
میکروب و ویروس شناسی
Collapse گروه های بالینیگروه های بالینی
ارتوپدی
اورولوژی
بیماریهای مغز و اعصاب
بیهوشی
پاتولوژی
پزشکی اجتماعی و خانواده
پوست
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
چشم
داخلی
رادیوآنکولوژی
رادیولوژی
روانپزشکی
زنان و مامایی
طب اورژانس
قلب و عروق
کودکان
گوش،حلق و بینی
امور بیمارستانها
دفتر توسعه آموزش
Collapse آئین نامهآئین نامه
اعضای هیئت علمی
دانشجویان پزشکی
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد و دکترا
دستیاری
Collapse برنامه های مجازیبرنامه های مجازی
برنامه کلاس ها
برنامه ژورنال کلاب ها
برنامه جلسات و کارگاه ها
Collapse اسکای روماسکای روم
لینک های اسکای روم دانشکده
راهنما
Collapse ادوب کانکتادوب کانکت
راهنما
تماس با ما