۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان

Skip Navigation Links.
Collapse درباره دانشکدهدرباره دانشکده
تاریخچه
رسالت و چشم انداز
چارت سازمانی
ریاست دانشکده
کادر مدیریتی
رشته ها و مقاطع تحصیلی
برنامه جلسات منظم و عمومی
Collapse معاونتهامعاونتها
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معرفی معاونت
Collapse برنامه آموزش پزشکی عمومیبرنامه آموزش پزشکی عمومی
آیین نامه ها و فرم ها
تقویم آموزشی
برنامه کلی دروس آموزش پزشکی عمومی
اعضای کمیته برنامه ریزی درسی
آموزش علوم پایه
آموزش علوم بالینی
آموزش تحصیلات تکمیلی
معاونت اداری و مالی
معاونت پژوهشی
معاونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی
معاونت آموزش بالینی
امور بیمارستانها
دفتر توسعه آموزش
Collapse گروههای آموزشیگروههای آموزشی
Collapse گروههای پایهگروههای پایه
گروره آموزش عمومی
گروه اخلاق پزشکی
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
گروه ایمنی شناسی
گروه بیوشیمی بالینی
گروه تربیت بدنی
گروه ژنتیک پزشکی
گروه علوم تشریح
گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی
گروه معارف اسلامی
گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی
Collapse گروههای بالینیگروههای بالینی
گروه ارتوپدی
گروه اورولوژی
گروه بیماریهای مغز و اعصاب
گروه بیهوشی
گروه پاتولوژی
گروه پزشکی اجتماعی و خانواده
گروه پوست
گروه جراحی عمومی
گروه داخلی
گروه چشم
گروه جراحی مغز و اعصاب
گروه رادیوآنکولوژی
گروه رادیولوژی
گروه روانپزشکی
گروه زنان و مامایی
گروه طب اورژانس
گروه قلب و عروق
گروه کودکان
گروه گوش، حلق و بینی
Collapse کمیته های تخصصیکمیته های تخصصی
کمیته منتخب ارتقاء
کمیته تخصصی ارتقاء علوم پایه
کمیته تخصصی ارتقاء بالینی
کمیته ایمنی و سلامت
آئین نامه ها
تماس با ما