۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

 

عکس نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی پست الکترونیک رزومه سامانه علم سنجی تلفن تماس برنامه هفتگی
مینا مبشر  استادیار

دکترای اخلاق

پزشکی

minamobasher96@gmail.com  داخلی 251
فیروزه میرزایی  استادیار

دکترای تخصصی

بهداشت باروری

f_mirzaee@kmu.ac.ir 31325220
فاطمه السادات سجادی  دانشیار

دکترای تخصصی

دندانپزشکی کودکان

fsajadi123@gmail.com   32118074
عاطفه احمدی  استادیار

پزشک و دکترای

مشاوره و راهنمایی

atefeahmadi59@gmail.com 31315206
محمدرضا شکیبی  دانشیار

دکترای تخصصی

روماتولوژی

mrshakibi@gmail.com 33257672  
عبدالرضا صباحی  استادیار

دکترای تخصصی

روانپزشکی

abdsaba@kmu.ac.ir   32116328
نوذر نخعی  استاد

دکترای پزشکی

اجتماعی

nakhaeen@gmail.com 33257313