۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۹ شهريور   

 

 

دکتر مینا مبشر

دکترای اخلاق پزشکی- استادیار

 

پست الکترونیک: minamobasher96@gmail.com

تلفن تماس: داخلی 595

 
   
 

 

 

 

دکتر فیروزه میرزایی

دکترای بهداشت باروری- استادیار

 

پست الکترونیک: f_mirzaee@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31325220

 
   
 

 

 

 

 

دکتر فاطمه السادات سجادی

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان- دانشیار

 

پست الکترونیک: fsajadi123@gmail.com

تلفن تماس: 3118074

 
   
 

 

 

 

 

دکتر عاطفه احمدی

دکترای عمومی و دکترای مشاوره و راهنمایی- استادیار

 

پست الکترونیک: atefeahmadi59@gmail.com

تلفن تماس: 31315206

 
   
 

 

 

 

 

دکتر محمدرضا شکیبی

فوق تخصص روماتولوژی - دانشیار

 

پست الکترونیک: mrshakibi@gmail.com

تلفن تماس: 33257672

 
   
 

 

 

 

 

دکتر نوذر نخعی

دکترای پزشکی و اجتماعی- استاد

 

پست الکترونیک: nakhaeen@gmail.com

تلفن تماس: 33257313

 
   
 

 

 

 

 

دکتر عبدالرضا صباحی

دکترای تخصصی روانپزشکی - استادیار

 

پست الکترونیک: abdsaba@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 32116328