۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد   

دکتر ایرج شریفی

دکترای انگل شناسی-استاد ممتاز

 

پست الکترونیک: sharifi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 619

 
   
 

 

 

 

دکتر مجید فصیحی هرندی

دکترای انگل شناسی- استاد

 

پست الکترونیک: fasihi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 623

 
   
 

 

 

 

دکتر ناصر ضیاعلی

دکترای انگل شناسی- دانشیار

 

پست الکترونیک: n_zeiaali@kmu.ac.ir

  بازنشسته

 
   
 

 

 

 

دکتر سیدامین آیت اللهی موسوی

دکترای قارچ شناسی پزشکی- استاد

 

پست الکترونیک:  aminayatollahi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 676

 
   
 

 

 

 

دکتر محمد احمدی نژاد

دکترای ژنتیک مولکولی- دانشیار

 

پست الکترونیک: m_ahmadinejad@kmu.ac.ir

  بازنشسته

 
   
 

 

 

 

دکتر زهرا بابایی

دکترای انگل شناسی- دانشیار

 

پست الکترونیک: zbabaei@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 624

 
   
 

 

 

 

دکتر عباس آقایی افشار

دکترای حشره شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: a_afshar@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 636

 
   
 

 

 

 

 

دکتر سمیرا سالاری

دکترای قاچ شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک:  sa_salari@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 636

 
   
 

 

 

 

 

دکتر پویا قاسمی نژاد

دکترای انگل شناسی-استادیار

 

پست الکترونیک: p_almani@kmu.ac.ir

تلفن تماس:636

 
   
 

 

 

 

 

دکتر علی افگار

دکترای زیست فناوری پزشکی-استادیار

 

پست الکترونیک:aliafgar1352@gmail.com

تلفن تماس: داخلی 655

 
   
 

 

 

 

 

دکتر محمد ابراهیمی پور

دکترای انگل شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: md.ebrahimi31@gmail.com

تلفن تماس: داخلی 655

 
   
 

 

 

 

 

دکتر ستاره آقا کوچک افشاری

دکترای قارچ شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: s.afshari@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 503

 
   
 

 

 

 

 

دکتر راضیه توکلی علیایی

دکترای انگل شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: razieh.tavakoly@yahoo.com

تلفن تماس: داخلی 503