۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا فیروزی ارشد ژنتیک روز دوشنبه مورخ 15 دیماه99- مجازی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ دي
جلسه دفاع مجازی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا فیروزی ارشد ژنتیک روز دوشنبه مورخ 15 دیماه99- مجازی
جدول تقلیل واحدهای دوره دکترای باکتری 98 به بعد
۱۳۹۹ دوشنبه ۱ دي
جدول تقلیل واحد های برنامه آموزشی
جدول تقلیل واحدهای دوره دکترای باکتری 98 به بعد
آیین نامه جدید دوره دکترای تخصصی ورودی 98 به بعد
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر
آیین نامه
آیین نامه جدید دوره دکترای تخصصی ورودی 98 به بعد
شروع کلاس های مجازی مقطع ارشد تحصیلات تکمیلی دانشکده از 24 آبان
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ آبان
شروع ترم تحصیلی ورودی های ارشد مهر 99
شروع کلاس های مجازی مقطع ارشد تحصیلات تکمیلی دانشکده از 24 آبان
برگزاری جلسه دفاع خانم سوده رجبی دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی-حضوری و غیرحضوری
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ شهريور
جلسه دفاع
برگزاری  جلسه دفاع خانم سوده رجبی دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی-حضوری و غیرحضوری
برگزاری جلسه دفاع آقای سیداحمد سیدآزاد دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی-غیر حضوری
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور
جلسه دفاع
برگزاری جلسه دفاع آقای سیداحمد سیدآزاد دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی-غیر حضوری
برگزاری جلسه دفاع آقای سجاد ساجدی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی-غیر حضوری
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور
جلسه دفاع
برگزاری جلسه دفاع آقای سجاد ساجدی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی-غیر حضوری
برگزاری جلسه دفاع خانم مهدیه خسروی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی-غیر حضوری
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور
جلسه دفاع
برگزاری جلسه دفاع خانم مهدیه خسروی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی-غیر حضوری
برگزاری جلسه دفاع خانم نیکو درویشی دانشجوی دکترای تخصصی گروه بیوشیمی-غیر حضوری
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ شهريور
جلسه دفاع
برگزاری جلسه دفاع خانم نیکو درویشی دانشجوی دکترای تخصصی گروه بیوشیمی-غیر حضوری
جلسه دفاع خانم ویدا میرزایی دانشجوی دکترای گروه علوم تشریح- غیر حضوری
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ شهريور
جلسه دفاع
جلسه دفاع خانم ویدا میرزایی دانشجوی دکترای گروه علوم تشریح- غیر حضوری