۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر


تقویم ­دانشگاهی نیمسال اول ​1400 - 1399

 

انتخاب واحد: چهارشنبه 99/6/12 لغایت جمعه 99/6/14

 

شروع کلاسها: شنبه 99/6/15

 

حذف و اضافه: شنبه 99/6/29  لغایت یکشنبه 99/6/30

 

حذف تک درس:  شنبه 99/9/8 لغایت یکشنبه 99/9/9

 

پایان کلاسها: پنج شنبه 99/10/11

 

امتحانات میان ترم : سه شنبه 99/8/20  لغایت پنجشنبه 99/9/20

 

امتحانات پایان ترم: سه شنبه 99/10/13  لغایت پنج شنبه 99/11/2

 

* ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می­ باشد.

 

* انتخاب واحد دروس گروه معارف جهت کلیه رشته ها به صورت شناور از پایان وقت اداری چهارشنبه 99/6/14 لغایت جمعه 99/6/16 باز می باشد.