۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد


تقویم ­دانشگاهی نیمسال دوم ​1400 - 1399

 

انتخاب واحد: شنبه 99/10/27 لغایت پنجشنبه 99/11/2

 

شروع کلاسها: شنبه 99/11/4

 

حذف و اضافه: شنبه 99/11/18 لغایت یکشنبه 99/11/19

 

حذف تک درس:  1400/2/4

 

پایان کلاس ها: پنج شنبه 1400/3/6

 

امتحانات میان ترم : دوشنبه 1400/1/16  لغایت پنجشنبه 1400/2/16

 

امتحانات پایان ترم: سه شنبه 1400/3/8  لغایت شنبه 1400/3/22

 

* ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می­ باشد.

 

* انتخاب واحد دروس گروه معارف جهت کلیه رشته ها به صورت شناور از پایان وقت اداری چهارشنبه 99/11/1 لغایت پنجشنبه 99/11/2 باز می باشد.