۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد


تقویم ­دانشگاهی نیمسال اول ​99-98 :

 

1- انتخاب واحد: شنبه 98/6/16 لغایت جمعه 98/6/22

2- شروع کلاسها: شنبه 98/6/23

3- حذف و اضافه: شنبه 98/7/6  لغایت یکشنبه 98/7/7

4- حذف تکدرس: سه شنبه 98/9/12 لغایت چهارشنبه 98/9/13

5- پایان کلاسها: پنج شنبه 98/10/19

6- امتحانات میان ترم : دوشنبه 98/8/25  لغایت چهارشنبه 98/9/25

7- امتحانات پایان ترم: شنبه 98/10/21  لغایت پنج شنبه 98/11/10

* ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می­باشد.

 

 

تقویم ­دانشگاهی نیمسال دوم ​99-98 :

 

 

1- انتخاب واحد: دوشنبه 98/11/14 لغایت جمعه 98/11/18

2- شروع کلاسها:  شنبه 98/11/19

3- حذف و اضافه:  شنبه 98/12/3  لغایت یکشنبه 98/12/4

4- حذف تکدرس :  سه شنبه 99/2/23 لغایت چهارشنبه 99/2/24

5-  پایان کلاسها:  پنج شنبه 99/3/29

6- امتحانات میان ترم : شنبه 99/1/23  لغایت سه شنبه 99/2/23

7- امتحانات پایان ترم:  یکشنبه 99/4/1  لغایت پنجشنبه 99/4/19

* ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می­باشد