۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۷ مهر   
 
 
 
 

دکتر نصرالله صالح گوهری

دکترای ژنتیک پزشکی - دانشیار

 

پست الکترونیک: n_salehgohari@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 508

 
   
 

 

 

 

دکتراحمد انجم شعاع

دکترای ژنتیک پزشکی - استادیار

 

پست الکترونیک: anjomshoaa@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 575

 
   
 

 

 

 

دکتر کلثوم سعید

دکترای ژنتیک پزشکی - استادیار

 

پست الکترونیک: kolsoum.saeidi@gmail.com

تلفن تماس: داخلی 508