۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
عکس

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

رزومه سامانه علم سنجی تلفن تماس برنامه هفتگی

نصراله صالح گوهری

دانشیار

دکترای ژنتیک پزشکی

 

n_salehgohari@kmu.ac.ir

 

داخلی 271

احمد انجم شعاع

استادیار

دکترای ژنتیک پزشکی

anjomshoaa@kmu.ac.ir

داخلی 271  

 کلثوم سعیدی گراغانی

استادیار

دکترای ژنتیک پزشکی

 kolsoum.saeidi@gmail.com

داخلی 271