۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ آبان   

 

دکتر ژاله تاج الدینی 

دکترای تاریخ اسلامی- استادیار

 

پست الکترونیک: j_tajadini@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 561

 
 

 

 

دکتر سیدمحسن حسینی دهنوی 

دکترای فقه و اصول اسلامی- استادیار

 

پست الکترونیک: smhd41@yahoo.com

تلفن تماس: داخلی 559

 
 

 

 

دکتر رضا الله دادی

سطح چهار حوزوی- استادیار

 

پست الکترونیک: allahdadi.moshaver@gmail.com

تلفن تماس: داخلی 577

 
 

 

 

دکتر محمد سهرابیان پاریزی

دکترای مدرسی معارف اسلامی (اخلاق اسلامی)- استادیار

 

پست الکترونیک: m.sohrabiyan@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 554