۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

 

عکس نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی پست الکترونیک رزومه سامانه علم سنجی تلفن تماس برنامه هفتگی
ژاله تاج الدینی استادیار دکترای تاریخ اسلامی j_tajadini@kmu.ac.ir داخلی 202
سید محسن حسینی دهنوی استادیار دکترای فقه و اصول smhd41@yahoo.com داخلی 207
رضا الله دادی مربی سطح سه حوزوی allahdadi.moshaver@gmail.com داخلی 203