۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
برنامه جلسات دفاع مجازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال 1400
۱۴۰۰ شنبه ۲۸ اسفند
جلسات دفاع
برنامه جلسات دفاع مجازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال 1400
جلسه دفاع مجازی-حضوری آقای یاسر معصومی روز چهارشنبه 28 اسفند ساعت 10
۱۴۰۰ شنبه ۲۱ اسفند
جلسه دفاع
جلسه دفاع مجازی-حضوری آقای یاسر معصومی روز چهارشنبه 28 اسفند ساعت 10
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا فیروزی ارشد ژنتیک روز دوشنبه مورخ 15 دیماه99- مجازی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ دي
جلسه دفاع مجازی
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا فیروزی ارشد ژنتیک روز دوشنبه مورخ 15 دیماه99- مجازی
جدول تقلیل واحدهای دوره دکترای باکتری 98 به بعد
۱۳۹۹ دوشنبه ۱ دي
جدول تقلیل واحد های برنامه آموزشی
جدول تقلیل واحدهای دوره دکترای باکتری 98 به بعد
آیین نامه جدید دوره دکترای تخصصی ورودی 98 به بعد
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر
آیین نامه
آیین نامه جدید دوره دکترای تخصصی ورودی 98 به بعد
شروع کلاس های مجازی مقطع ارشد تحصیلات تکمیلی دانشکده از 24 آبان
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ آبان
شروع ترم تحصیلی ورودی های ارشد مهر 99
شروع کلاس های مجازی مقطع ارشد تحصیلات تکمیلی دانشکده از 24 آبان
برگزاری جلسه دفاع خانم سوده رجبی دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی-حضوری و غیرحضوری
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ شهريور
جلسه دفاع
برگزاری  جلسه دفاع خانم سوده رجبی دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی-حضوری و غیرحضوری
برگزاری جلسه دفاع آقای سیداحمد سیدآزاد دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی-غیر حضوری
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور
جلسه دفاع
برگزاری جلسه دفاع آقای سیداحمد سیدآزاد دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی-غیر حضوری
برگزاری جلسه دفاع آقای سجاد ساجدی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی-غیر حضوری
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور
جلسه دفاع
برگزاری جلسه دفاع آقای سجاد ساجدی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی-غیر حضوری
برگزاری جلسه دفاع خانم مهدیه خسروی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی-غیر حضوری
۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور
جلسه دفاع
برگزاری جلسه دفاع خانم مهدیه خسروی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه انگل شناسی-غیر حضوری