۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
عکس نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست الکترونیک تلفن تماس شرح وظایف ساعات حضور
دکتر مسعود عزت آبادی پور دکترای علوم تشریح

m_ezatabadi@kmu.ac.ir

ezzatabadipm@yahoo.com

داخلی 333