۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد

 

 

 

 

دانشکده پزشکی افضلی پور در سال ۱۳۵۶ با پذیرش ۵۰ دانشجو در رشته پزشکی و در محل موقوفه نوریه فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود.

دروس عمومی از قبیل ادبیات، فیزیک، شیمی، توسط اساتید دانشکده علوم و مدرسه مدیریت تدریس می شد و اولین دروس پایه پزشکی شامل میکروب شناسی و قسمت اول بیوشیمی توسط دکتر میرزایی (اولین رئیس دانشگاه) تدریس می گردید در ضمن دفتر مرکزی دانشگاه (دانشگاه کرمان و دانشکده علوم پزشکی) نیز محل معینی نداشت و با اجاره کردن ساختمانی فعالیت خود را آغاز کرد.

رشد و توسعه واقعی دانشکده پزشکی مربوط به دوره پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است. دانشکده پزشکی از بدو تاسیس در سال ۵۶ تا اوایل سال ۱۳۵۸ فاقد هر گونه برنامه مدون، امکانات، پرسنل، حتی محل اختصاصی بود و پس از اعتراض دانشجویان به این امر، در اردیبهشت ۵۸ با دعوتی که امام جمعه وقت کرمان حجه الاسلام حاج شیخ محمد جواد حجتی کرمانی و دکتر سید علی اکبر حسینی (اولین رئیس دانشگاه بعد از انقلاب) از دکتر محمد حسن صالحی کرمانی به عمل آمد، وی قبول مسئولیت نمود و به عنوان اولین رئیس دانشکده پزشکی سامان دهی این مرکز نوپا را در دست گرفت.

وی در اولین اقدام، اتاقی را به عنوان دفتر دانشکده (در بیمارستان نوریه) اختصاص داد و با دعوت عده ای از پزشکان ازاد شهر که به صورت حق التدریس با دانشکده همکاری نمودند (دکتر هوشنگ علائی، دکتر حسین احسان، دکتر هوشنگ صفوی، دکتر محمد حسنی)، تدریس دروس اختصاصی پزشکی را برای دانشجویان سالهای بالاتر ممکن ساخت وی همچنین استخدام اولین اعضای هئیت علمی را شروع نمود، که در این راستا دکتر محمد علی امامی میبدی (استاد تشریح)، دکتر سید عبدالله موسوی (دومین رئیس دانشکده پزشکی)، دکتر شهلا منصوری و دکتر محمد احمدی نژاد (مدرسین بخش میکروب شناسی)، دکتر محسن جانقربانی (مدرس دروس بهداشت)، دکتر مطهره ژیان پور (پزشک رادیولوژیست)، دکتر احمد غلامحسینیان (مدرس بیوشیمی) که همگی دارای مدرک فوق لیسانس بودند و بعدا با ادامه تحصیل در داخل و خارج کشور موفق به اخذ دکتری شدند، هسته اولیه نیروهای تخصصی دانشکده پزشکی را تشکیل دادند.

برنامه های مدون آموزشی دانشکده در واقع از مهرماه ۱۳۵۸ آغاز گردید و همزمان با برنامه ریزیهای اولیه، کوششهایی نیز در جهت استخدام اعضاء هیئت علمی جدید به عمل آمد به نحوی که در خرداد ۵۹ همزمان با تعطیل موقت دانشگاه (انقلاب فرهنگی) دانشکده پزشکی توانسته بود تعداد دیگری از پزشکان را جذب نموده و اعضاء خود را به ۱۵ نفر افزایش دهد.

شایان ذکر است از مهر ۵۸ تا خرداد ۵۹ از آنجا که برنامه ریزی دو سال از تحصیلات دانشجویان به آموزش علوم پایه اختصاص داشت، از این رو به ناچار قسمتهایی از دروس پایه توسط اساتید پروازی از شهرهای مشهد و اصفهان انجام می شد و همچنین قسمت هایی نیز از دروس بیوشیمی ۲ توسط پزشکان گروه اطفال (دکترمحمد حسین داعی پاریزی، دکتر پدرام نیک نفس، دکتر اکبر احمدی و دکتر قربانعلی امیری)که به تنها مدرس درس مزبور (دکتر احمد غلاحسینیان) کمک می نمودند تدریس می گردید.

با شروع انقلاب فرهنگی پزشکان و مدرسین جدیدی از جمله دکتر بهرام یغمائی و دکتر ایرج شریفی به اعضاء هیئت علمی دانشکده اضافه شدند و با خرید بیمارستان کرمان درمان از بخش خصوصی در سال ۵۸ بخش بالینی مستقل دانشکده نیز تکمیل گردید.

دانشکده پزشکی افضلی پور کنونی توسط زنده یاد مهندس علیرضا افضلی پور در زمینی به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع پی ریزی شد. این ساختمان شامل چهار بلوک به نامهای پاستور ، رازی ، بقراط و ابن سینا با مساحتی بالغ بر ۱۵۵۰۰ متر مربع می باشد.

​​​​​مکان های فیزیکی دانشکده :

- 7 کلاس

- 15 آزمایشگاه

- 2 سالن کنفرانس

دانشکده پزشکی شامل چهار بلوک می باشد که عبارتند از :

ساختمان رازی
همکف :  گروه معارف ، دفتر نهاد رهبری ، کلاس درس، اساتید، سالن کنفرانس، آبدارخانه
طبقه اول: گروه بیوشیمی ، دفتر گروه ایمنی شناسی و ژنتیک، آزمایشگاه خون شناسی ، واحد رایانه، اساتید
طبقه دوم : امور اداری، گروه فیزیولوژی

ساختمان بقراط
همکف : گروه پزشکی اجتماعی ، کلاس های آموزشی
طبقه اول:، آزمایشگاه های بیوشیمی، ایمنی شناسی ،فیزیولوژی و میکروب شناسی، اساتید
طبقه دوم: گروه پاتولوژی، گروه آناتومی، اساتید، مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و پاتولوژی


ساختمان پاستور
همکف: گروه میکروب شناسی، تلفن خانه
طبقه اول: گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، آزمایشگاه های گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، مرکز تحقیقات لیشمانیوز، اساتید
طبقه دوم: گروه آناتومی، سالن تشریح، موزه آناتومی، اساتید


ساختمان ابن سینا
همکف : کتابخانه، سمعی بصری، انتشارات، تشکل ها، کلاس
طبقه اول : گروه آموزش عمومی، آموزش علوم پابه و بالینی، کلاسهای آموزشی ، اساتید ،آموزش تحصیلات تکمیلی، کمیته تحقیقات دانشجویی