۱۴۰۰ جمعه ۱ بهمن

Skip Navigation Links.
Collapse درباره مادرباره ما
تاریخچه
رسالت و چشم انداز
چارت سازمانی
ریاست دانشکده
کادر مدیریت
Collapse پرسنلپرسنل
واحد اداری
واحد رایانه
واحد آموزش
گروه های آموزشی
واحد تاسیسات
واحد خدمات و نگهبانی
رشته ها و مقاطع تحصیلی
برنامه جلسات منظم و عمومی
Collapse کمیته های تخصصیکمیته های تخصصی
کمیته منتخب ارتقاء
کمیته تخصصی ارتقاء علوم پایه
کمیته تخصصی ارتقاء بالینی
کمیته ایمنی و سلامت
دفترچه تلفن دانشکده
نقشه سایت
Collapse معاونت هامعاونت ها
Collapse آموزشیآموزشی
معرفی معاونت
Collapse برنامه آموزش پزشکی عمومیبرنامه آموزش پزشکی عمومی
آیین نامه ها و فرم ها
تقویم آموزشی
برنامه کلی دروس آموزش پزشکی عمومی
اعضای کمیته برنامه ریزی درسی
آموزش علوم پایه
آموزش علوم بالینی
آموزش تحصیلات تکمیلی
آموزش دانشجویان غیرایرانی
اداری و مالی
Collapse پژوهشیپژوهشی
معرفی معاونت
شورای پژوهشی بالینی
تخصصی و فوق تخصصی
آموزش بالینی
Collapse مدیریت امور دانشجوییمدیریت امور دانشجویی
انجمن علمی
Collapse دفتر منتورینگدفتر منتورینگ
معرفی و اهداف
چارت دفتر
اعضا و کمیته ها
ارتباط با دفتر
Collapse اعضاء هیئت علمیاعضاء هیئت علمی
Collapse گروههای پایهگروههای پایه
آموزش عمومی
اخلاق پزشکی
انگل شناسی و قارچ شناسی
ایمنی شناسی
بیوشیمی
تربیت بدنی
ژنتیک پزشکی
علوم تشریح
فیزیولوژی و فارماکولوژی
معارف اسلامی
میکروب و ویروس شناسی
Collapse گروههای بالینیگروههای بالینی
ارتوپدی
اورولوژی
بیماریهای مغز و اعصاب
بیهوشی
پاتولوژی
پزشکی اجتماعی و خانواده
پوست
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
چشم
داخلی
رادیوآنکولوژی
رادیولوژی
روانپزشکی
زنان و مامایی
طب اورژانس
قلب و عروق
کودکان
گوش،حلق و بینی
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse گروه های پایهگروه های پایه
آموزش عمومی
اخلاق پزشکی
انگل شناسی و قارچ شناسی
ایمنی شناسی
بیوشیمی بالینی
تربیت بدنی
ژنتیک پزشکی
علوم تشریح
فیزیولوژی و فارماکولوژی
معارف اسلامی
میکروب و ویروس شناسی
Collapse گروه های بالینیگروه های بالینی
ارتوپدی
اورولوژی
بیماریهای مغز و اعصاب
بیهوشی
آسیب شناسی
پزشکی اجتماعی و خانواده
پوست
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
چشم
داخلی
رادیوآنکولوژی
رادیولوژی
روانپزشکی
زنان و مامایی
طب اورژانس
قلب و عروق
کودکان
گوش،حلق و بینی
امور بیمارستانها
دفتر توسعه آموزش
Collapse آئین نامهآئین نامه
اعضای هیئت علمی
دانشجویان پزشکی
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد و دکترا
دستیاری
Collapse برنامه های مجازیبرنامه های مجازی
برنامه کلاس ها
برنامه آزمون های پایان ترم
جلسات دفاع
جلسات و کارگاه ها
ژورنال کلاب ها
Collapse اسکای روماسکای روم
لینک های اسکای روم دانشکده
راهنما
Collapse ادوب کانکتادوب کانکت
راهنما
تماس با ما