۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد

Skip Navigation Links.
Collapse درباره مادرباره ما
تاریخچه
رسالت و چشم انداز
چارت سازمانی
ریاست دانشکده
کادر مدیریت
Collapse پرسنلپرسنل
واحد اداری
واحد رایانه
واحد آموزش
گروه های آموزشی
واحد تاسیسات
واحد خدمات و نگهبانی
رشته ها و مقاطع تحصیلی
برنامه جلسات منظم و عمومی
Collapse کمیته های تخصصیکمیته های تخصصی
کمیته منتخب ارتقاء
کمیته تخصصی ارتقاء علوم پایه
کمیته تخصصی ارتقاء بالینی
دفترچه تلفن دانشکده
نقشه سایت
Collapse معاونت هامعاونت ها
Collapse آموزشیآموزشی
معرفی معاونت
Collapse برنامه آموزش پزشکی عمومیبرنامه آموزش پزشکی عمومی
کوریکولوم دوره پزشکی عمومی
آیین نامه ها و فرم ها
تقویم آموزشی
اعضای کمیته برنامه ریزی درسی
آموزش علوم پایه
آموزش علوم بالینی
آموزش تحصیلات تکمیلی
آموزش دانشجویان غیرایرانی
اداری و مالی
Collapse پژوهشیپژوهشی
معرفی معاونت
شورای پژوهشی بالینی
تخصصی و فوق تخصصی
آموزش بالینی
Collapse مدیریت امور دانشجوییمدیریت امور دانشجویی
انجمن علمی
Collapse دفتر منتورینگدفتر منتورینگ
معرفی و اهداف
چارت دفتر
اعضا و کمیته ها
ارتباط با دفتر
Collapse اعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمی
Collapse گروههای پایهگروههای پایه
آموزش عمومی
اخلاق پزشکی
انگل شناسی و قارچ شناسی
ایمنی شناسی
بیوشیمی
تربیت بدنی
ژنتیک پزشکی
علوم تشریح
فیزیولوژی و فارماکولوژی
معارف اسلامی
میکروب و ویروس شناسی
Collapse گروههای بالینیگروههای بالینی
ارتوپدی
اورولوژی
بیماریهای مغز و اعصاب
بیهوشی
پاتولوژی
پزشکی اجتماعی و خانواده
پوست
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
چشم
داخلی
رادیوآنکولوژی
رادیولوژی
روانپزشکی
زنان و مامایی
طب اورژانس
قلب و عروق
کودکان
گوش،حلق و بینی
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse گروه های پایهگروه های پایه
آموزش عمومی
اخلاق پزشکی
انگل شناسی و قارچ شناسی
ایمنی شناسی
بیوشیمی بالینی
تربیت بدنی
ژنتیک پزشکی
علوم تشریح
فیزیولوژی و فارماکولوژی
معارف اسلامی
میکروب و ویروس شناسی
Collapse گروه های بالینیگروه های بالینی
ارتوپدی
اورولوژی
بیماریهای مغز و اعصاب
بیهوشی
پاتولوژی
پزشکی اجتماعی و خانواده
پوست
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
چشم
داخلی
رادیوآنکولوژی
رادیولوژی
روانپزشکی
زنان و مامایی
طب اورژانس
قلب و عروق
کودکان
گوش،حلق و بینی
امور بیمارستانها
دفتر توسعه آموزش
Collapse آئین نامهآئین نامه
اعضای هیئت علمی
دانشجویان پزشکی
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد و دکترا
دستیاری
Collapse برنامه های مجازیبرنامه های مجازی
برنامه کلاس ها
برنامه آزمون های پایان ترم
جلسات دفاع
جلسات و کارگاه ها
ژورنال کلاب ها
Collapse ادوب کانکتادوب کانکت
لینک های ادوب کانکت
راهنما
تماس با ما