۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۷ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۸ فروردين   

 

 

اعضای موسس دفتر منتورینگ دانشکده پزشکی کرمان 

 

   

 

 

دکتر لادن لنگرودی

مدیر امور دانشجویی

 

 

   

 

 

 

 

 

محمدامیر باغبان 

 

دانشجوی پزشکی 96

(دبیر کل دانشجویی دفتر منتورینگ)

امیر کیارش کواری

 

دانشجوی پزشکی97

 

مهدی افتخاری میبدی

 

دانشجوی پزشکی96

 

نازنین اشرف حصاری

 

دانشجوی پزشکی96

 

هانیه گنجی ده عباس

 

دانشجوی پزشکی 97

 

 

 

 

     

 

 کمیته ی مرکزی 

 

   

 

 

   

   

 

 مهدی افتخاری میبدی

دبیر کمیته

   

 اعضای کمیته

 

       
اکرم اشرف گنجویی (دانشگاه آزاد)   حانیه بینافر   سعید افشار
         
زهرا اسدی   مرضیه کم سفیدی    فاطمه کوچک زاده نعمت اللهی
         
نازنین شهابی نژاد   علیرضا سرحدی زاده   مرضیه ابراهیمی سیریزی
   

 

 

   

 

کمیته ی تحقیق و توسعه (Research & Development)

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 نازنین اشرف حصاری

دبیر کمیته

   
 تسهیل گر کمیته         

                 امیرکیارش کواری

 

       
 اعضای کمیته        

 

زهرا کریمی

 

 

عاطفه پاینده

 

 

رضا ابراهیم زاده میرزایی

         
مریم خوش نظر   فائزه نیازی   سیده کیانا قریشی
         
فاطمه کیخسروی(دانشگاه آزاد)        

 

 

       

 

کمیته ی اجرایی و روابط عمومی 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

کیانا زنگنه

دبیر کمیته

 

   
 اعضای کمیته        

 

مینا نادی پور

  مریم ریاحی   مهدی حسینی فر
         
عرفان نصیری (دانشگاه آزاد)