۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۷ بهمن   

معرفی کمیته


کمیته تخصصی ارتقاء بالینی به منظور رسیدگی، اظهار نظر و بررسی صلاحیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، و اجرایی اعضای هیئت علمی بالینی داوطلب ارتقاء علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی تشکیل می گردد، و پس از امتیازدهی به بندهای مختلف پرونده داوطلب، صورتجلسه کمیته منتخب و ارتقاء به همراه کلیه مدارک و مستندات داوطلبان به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارسال می گردد.

شرح وظایف کمیته ارتقا


1. دریافت مدارک و مستندات اعضای محترم هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه
2. ارزیابی و امتیازدهی به مدارک در مواد فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی و بررسی از نظر کفایت امتیازات مکتسبه
3. تنظیم پرونده و صورت جلسه و ارسال به هیات ممیزه دانشگاه جهت تصمیم گیری نهایی

 

 اعضای کمیته

 

 

 


نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

دکتر محمدمهدی حیات بخش

 

دبیر کمیته

 

دکتر زهره سالاری

 

عضو کمیته

 

دکتر عباس بهرام پور

 

عضو کمیته

 

دکتر علی حسینی نسب

 

عضو کمیته

 

دکتر مژگان سنجری

 

عضو کمیته

 

دکتر نوید خلیلی

 

عضو کمیته

 

دکتر فرهاد ایرانمنش

 

عضو کمیته

 

دکتر محمدرضا لشکری زاده

 

عضو کمیته

 

دکتر میترا ثمره فکری

 

عضو کمیته

 

دکترعلیرضا سعید

 

عضو کمیته

 

دکتر فرناز صدقی

 

کارشناس کمیته