۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۷ بهمن   

 

معرفی کمیته


کمیته تخصصی ارتقاء علوم پایه به منظور رسیدگی، اظهار نظر و بررسی صلاحیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، و اجرایی اعضای هیئت علمی داوطلب ارتقاء علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی تشکیل می گردد، و پس از امتیازدهی به بندهای مختلف پرونده داوطلب، صورتجلسه کمیته  به همراه کلیه منخب و ارتقاء مدارک و مستندات داوطلبان به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارسال می گردد.

شرح وظایف کمیته ارتقا


1. دریافت مدارک و مستندات اعضای محترم هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه
2. ارزیابی و امتیازدهی به مدارک در مواد فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی و بررسی از نظر کفایت امتیازات مکتسبه
3. تنظیم پرونده و صورت جلسه و ارسال به هیات ممیزه دانشگاه جهت تصمیم گیری نهایی

 

 اعضا کمیته
 
 
 
 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

سمت

 

 

دکتر محمد خاکساری

 

دبیر کمیته

 

دکتر سیدحسن افتخار واقفی

 

عضو کمیته

 

دکتر سید نورالدین نعمت اللهی ماهانی

 

عضو کمیته

 
دکتر بهشید گروسی

 

عضو کمیته

 

دکتر عبدالله جعفرزاده

 

عضو کمیته

 

دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

 

عضو کمیته

 

دکتر علیرضا فارسی نژاد

 

عضو کمیته

 

دکتر فرناز صدقی

 

عضو کمیته

 

دکتر محمدرضا محمودی

 

عضو کمیته

 

دکتر محمد ستایش

 

عضو کمیته

 

دکتر بتول تیرگری

 

عضو کمیته

 

دکتر محمد شعبانی

 

عضو کمیته

 

دکتر غلامرضا اسدی کرم

 

عضو کمیته

 

دکتر غلامرضا سپهری

 

عضو کمیته

 

دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند

 

عضو کمیته

 

دکتر پیام خزائلی

 

عضو کمیته

 

دکتر نصرالله صالح گوهری

 

عضو کمیته