۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۹ خرداد   
         

رضا نعمتی

 

مسئول تاسیسات

 

 

تلفن تماس: 31320510

داخلی 510

         

روح الله رامی

 

کاردان تاسیسات

 

تلفن تماس: 31320510

داخلی 510

         

رضا شجاعی

 

کاردان تاسیسات

 

تلفن تماس: 31320510

داخلی 510

         

فرزاد جعفری

 

کاردان تاسیسات

 

تلفن تماس: 31320510

داخلی 510