۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۹ خرداد   
         

محمد جواد مهدیزاده

 

مسئول خدمات

  تلفن تماس: 33257310
         

عصمت پورموسی

 

خدمات عمومی

 

تلفن تماس: 31320584

داخلی 584

         

الهه ده شیخ زاده

 

خدمات عمومی

 

تلفن تماس: 31320584

داخلی 584

         

طاهره حصیبی

 

خدمات عمومی

 

تلفن تماس: 31320500

         

زهره رحیمی نسب

 

خدمات عمومی

 

تلفن تماس: 31320500

         

حمیدرضا روشنایی

 

خدمات عمومی

 

تلفن تماس: 31320500

         

عطاالله نوری

 

خدمات عمومی

 

تلفن تماس: 31320500

 

         

نعمت محی آبادی

 

خدمات عمومی

  تلفن تماس: 31320500
         

احمد پورمحی آبادی

 

باغبان

  تلفن تماس: 31320500
         

محمدجواد گوهرگزی

 

تکنیسین حیوانخانه

 

تلفن تماس: 31320500

         

محمدرضا ایرانمنش

 

نگهبان

 

تلفن تماس: 31320610

داخلی 610

         

محسن حسینی زاده

 

نگهبان

 

تلفن تماس: 31320610

داخلی 610