۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر   

 

کميته ايمني و سلامت دانشکده با هدف ارتقاء سطح ایمنی فردی و محیط کار برای تامین سلامت دانشجويان و کارکنان در محيط دانشکده ایجاد شده است و وظيفه اطلاع رساني، آموزش و بالا بردن سطح آگاهي دانشجويان، هيئت علمي و کارکنان و هدايت و ترغيب مديريت در خصوص سرمايه گذاري در طرح هاي سالم سازی در محيط کار و آزمايشگاه ها را به عهده دارد.