۱۴۰۰ جمعه ۱ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد   

 

 

دکتر رضوان امیری

 

معاون آموزش بالینی

034-33257315

 

 

 

 

محمود هاشمی

 

رئیس خدمات آموزشی

 

034-33257660-4

داخلی 550

   

 

 

   
 

 

 

     

شیوا مهدیزاده

 

کارشناس امور آموزشی

کاروزی دانشجویان

 

034-33257660-4

داخلی 664

 

نفیسه رمضانی

 

کارشناس امور آموزشی

فیزیوپاتولوژی دانشجویان

 

034-33257660-4

داخلی 664

 

مریم میرزایی

 

متصدی اموردفتری و بایگانی

 

034-33257660-4

داخلی 664