۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   

 

 

 

 

دکتر محمد پوررنجبر

دکترای تربیت بدنی- استادیار

 

پست الکترونیک: mpranjbar@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31325266

   
   

 

 

 

 نجمه عرب نژاد

فوق لیسانس تربیت بدنی- مربی

 

پست الکترونیک: narabnejad@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31325264