۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   
 
 
 
  

دکتر نصرالله صالح گوهری

دکترای ژنتیک پزشکی - دانشیار

 

پست الکترونیک: n_salehgohari@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320508-034

داخلی 508

 
     
   

 

 

 
 

دکتراحمد انجم شعاع

دکترای ژنتیک پزشکی - استادیار

 

پست الکترونیک: anjomshoaa@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320575-034

داخلی 575

 
     
   

 

 

 
 

دکتر کلثوم سعیدی

دکترای ژنتیک پزشکی - استادیار

 

پست الکترونیک: kolsoum.saeidi@gmail.com

تلفن تماس: 31320508-034

داخلی 508