۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
با ابلاغ سرپرست دانشگاه، دکتر محمدمهدی محمدی به سمت سرپرست گروه ایمنی شناسی دانشکده منصوب گردید.
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ مرداد
مدیر گروه ایمنی
با ابلاغ سرپرست دانشگاه، دکتر محمدمهدی محمدی به سمت سرپرست گروه ایمنی شناسی دانشکده منصوب گردید.
با ابلاغ دکتر افتخارواقفی رییس دانشکده، دکتر الهام جعفری به سمت مسئول شورای پژوهشی بالینی دانشکده من...
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۶ تير
ابلاغ مسول شورای پژوهشی بالینی
با ابلاغ دکتر افتخارواقفی رییس دانشکده، دکتر الهام جعفری به سمت مسئول شورای پژوهشی بالینی دانشکده منصوب گردید.
با ابلاغ سرپرست دانشگاه دکتر محمدمهدی آقایی افشار سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی شد
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
انتصاب
با ابلاغ سرپرست دانشگاه دکتر محمدمهدی آقایی افشار سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی شد
برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان پزشکی- نیمسال دوم 1401-1400
۱۴۰۱ شنبه ۴ تير
برنامه امتحانات
برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان پزشکی- نیمسال دوم 1401-1400
وبینارهای آموزشی فصل تابستان کتابخانه مرکزی
۱۴۰۱ چهارشنبه ۱ تير
وبینار
وبینارهای آموزشی فصل تابستان کتابخانه مرکزی
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار می کند:کارگاه مجازی آموزشی روش های نوین تدریس
۱۴۰۱ سه شنبه ۳۱ خرداد
کارگاه آموزشی
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار می کند:کارگاه مجازی آموزشی روش های نوین تدریس
برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار فوکاسکی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۵ خرداد
کارگاه اموزشی
برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار فوکاسکی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
بازارچه خیریه به رنگ اردیبهشت
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۹ ارديبهشت
بازارچه
بازارچه خیریه به رنگ اردیبهشت
درخواست کتب مورد نیاز گروه های آموزشی از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۸ ارديبهشت
درخواست کتب مورد نیاز گروه های آموزشی از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 21 لغایت 31 اردیبهشت سال 1401
درخواست کتب مورد نیاز گروه های آموزشی از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
نيازسنجی منابع علمی و پایگاه های اطلاعاتی
۱۴۰۱ چهارشنبه ۳۱ فروردين
کتابخانه مرکزی
نيازسنجی منابع علمی و پایگاه های اطلاعاتی