۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ يکشنبه ۹ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۹ مرداد   

 

 

دکتر مهدی احمدی نژاد سرپرست دانشگاه، در ابلاغی "دکترمحمد مهدی محمدی" را به سمت سرپرست گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی منصوب کرد. متن پیام به این شرح است: