۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ يکشنبه ۲ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۹ مرداد   

 

دکتر سیدحسن افتخارواقفی ریئس دانشکده، در ابلاغی "دکتر الهام جعفری" عضو هئیت علمی گروه پاتولوژی را به سمت مسئول شورای پژوهشی بالینی دانشکده پزشکی منصوب کرد. متن پیام به این شرح است: