۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۱۸ تير   

 

 

دکتر مهدی احمدی نژاد سرپرست دانشگاه، در ابلاغی "دکترمحمد مهدی آقایی افشار" را به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی منصوب کرد. متن پیام به این شرح است: