۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر

 

   

 

دکتر مینا دانایی

دبیر شورای پژوهشی بالینی

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی اجتماعی

 

مرتبه علمی: استادیار

 

پست الکترونیک: m.danaei@kmu.ac.ir

 

تلفن تماس: 4-33257660

                 داخلی327