۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت   

 

 

ردیف

گروه

روز  ساعت لینک 
1

ژورنال کلاب گروه فیزیولوژی

شنبه ها 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical10
2

ژورنال  کلاب مرکز تحقیقات فیزیولوژی

یکشنبه ها 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical10
3

ژورنال کلاب گروه علوم اعصاب

چهارشنبه ها 13 - 11 oc.kmu.ac.ir/medical11
4

ژورنال کلاب گروه انگل شناسی

شنبه ها  11/5-13/5 oc.kmu.ac.ir/medical11