۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت   

 

ردیف

تاریخ

نام جلسه

ساعت

لینک

وضعیت

 

1

 

دوشنبه 

 99/2/1

 

جلسه گروه اخلاق پزشکی

13 - 12

oc.kmu.ac.ir/medical10

برگزار شد

 

2

 

چهارشنبه

99/2/3

 

فلوشیپ طب سالمندی

10 - 8

oc.kmu.ac.ir/medical10

برگزار شد

 

3

 

پنجشنبه 

99/2/4

 

فلوشیپ طب سالمندی

10 - 8

oc.kmu.ac.ir/medical10

برگزار شد
4

دوشنبه   

99/2/8

 

جلسه دفاع از پروپوزال گروه علوم اعصاب - خانم فرپور

 

12-14 oc.kmu.ac.ir/medical10 برگزار شد

 

5

 

سه شنبه  99/2/9

 

جلسه دفاع گروه فیزیولوژی- خانم فرهادی

13/5 – 11/5

oc.kmu.ac.ir/medical10

برگزار شد

 

6

 

 

چهارشنبه 99/2/10

 

فلوشیپ طب سالمندی 10 - 8 oc.kmu.ac.ir/medical10 برگزار شد

 

7

 

 

پنجشنبه 99/2/11

 

سیستم گوارش در سالمندی 9/5 - 8 oc.kmu.ac.ir/medical10 برگزار شد

 

8

 

 

پنجشنبه 99/2/11

 

سیستم گوارش در سالمندی 11- 9/5 oc.kmu.ac.ir/medical10 برگزار شد

 

9

 

 

پنجشنبه 99/2/11

 

 

 کارگاه پروپوزال نویسی

 

 

12 -10

 

 

sr.kmu.ac.ir/ch/med124

 

برگزار شد
10

سه شنبه

99/2/16

 

جلسه گزارش شش ماهه گروه فیزیولوژی

 

8-10

 

oc.kmu.ac.ir/medical10 برگزار شد

 

11

 

سه شنبه 99/2/16

 

جلسه دفاع از پروپوزال گروه علوم اعصاب- خانم  مرضیه احمدی

 

 

14- 12

 

 

oc.kmu.ac.ir/medical10

 

 

برگزار شد

 

12

 

سه شنبه 

99/2/23

 

جلسه گزارش شش ماهه پایان نامه خانم چهکندی - گروه فیزیولوژی 10 - 9 oc.kmu.ac.ir/medical10 برگزار شد
13

 

پنجشنبه

99/2/25

 

جلسه فلوشیپ سالمندی 14 - 8 oc.kmu.ac.ir/medical10 برگزار شد
14

 

دوشنبه

99/2/29

 

جلسه ژورنال کلاب گروه اخلاق پزشکی 13 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical10 برگزار شد
15

 

سه شنبه

99/2/30

 

جلسه گزارش شش ماهه پایان نامه خانم رضوی - گروه فیزیولوژی 10 - 9 oc.kmu.ac.ir/medical10 برگزار شد
16

 

سه شنبه

99/2/30

 

جلسه گزارش شش ماهه پایان نامه خانم رجبی - گروه فیزیولوژی 11 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical10 برگزار شد