۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ آذر   

راهنمای استفاده از اسکای روم (لینک های که با sr آغاز می شوند)

 

راهنمای استفاده از ادوب کانکت (لینک هایی که با oc آغاز می شوند)

 

** جهت ورود به هر جلسه با کلیک بر روی لینک جلسه وارد جلسه خواهید شد **

 

آذر ماه سال 1399
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

یکشنبه

99/9/16

جلسه دفاع دانشجوی پزشکی آقای ستوده نیا 12-14 کلاس شماره 102

شنبه

99/9/15

جلسه دفاع  دانشجوی پزشکی آقای ریگی 8/5-10 کلاس شماره 102

چهارشنبه

99/9/12

سمینار گروه علوم تشریح 18 - 16 oc.kmu.ac.ir/medical12

شنبه

99/9/8

جلسه وبینار سلامت معنوی 14/5-16 oc.kmu.ac.ir/medical12

چهارشنبه

99/9/5

جلسه دفاع آقای علیرضا باستین- گروه بیوشیمی بالینی 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical12

سه شنبه

99/9/4

جلسه دفاع خانم معظم السادات رضوی- گروه فیزیولوژی 13/5-15 oc.kmu.ac.ir/medical12

سه شنبه

99/9/4

جلسه دفاع آقای محسن شاه حسینی- رشته پزشکی 10 - 8/5 کلاس شماره 102
آبان ماه سال 1399
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

چهارشنبه

99/8/28

جلسه دفاع خانم زهره هاشمی-گروه پزشکی اجتماعی 11/5-12/5 oc.kmu.ac.ir/medical12

سه شنبه

99/8/27

جلسه کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان 13 -12 کلاس شماره 102

دوشنبه

99/8/26

جلسه گروه اخلاق 13 -12 کلاس شماره 102

دوشنبه

99/8/25

جلسه سلامت معنوی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical10

یکشنبه

99/8/25

جلسه معارفه مقطع تحصیلات تکمیلی گروه بیوشیمی 14 - 12 کلاس شماره 102

شنبه

99/8/24

جلسه دفاع از پروپوزال آقای علیرضا سالاری نژادگروه علوم اعصاب

10 - 8 oc.kmu.ac.ir/medical10

پنج شنبه 

99/8/22

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود پزشکی 99 12 - 10 کلاس شماره 102

چهارشنبه

99/8/21

کارگاه آشنایی با فرایندهای تصویب طرح تحقیقاتی پایان نامه ای 12- 10 oc.kmu.ac.ir/medical12

سه شنبه

99/8/20

جلسه پیش دفاع آقای علیرضا باستین- گروه بیوشیمی بالینی 14 -12 oc.kmu.ac.ir/medical10

دوشنبه

99/8/19

جلسه بالینی 13 - 11 oc.kmu.ac.ir/medical11

دوشنبه

99/8/19

ژورنال کلاب گروه آموزش عمومی 12 - 10 کلاس شماره 107

یکشنبه

99/8/18

جلسه گزارش 6 ماه پایان نامه دانشجویان PhD- گروه علوم اعصاب 12 - 11 oc.kmu.ac.ir/medical8

یکشنبه

99/8/18

جلسه پیش دفاع- خانم معظمه رضوی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical12

یکشنبه

99/8/18

جلسه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

(با محوریت طرح های مرتبط با COVID-19)

20 - 18/5 oc.kmu.ac.ir/medical12

دوشنبه

99/8/12

سمینار گروه بیوشیمی -  خانم حدیث احمدی راد 14 - 12 کلاس شماره 108

دوشنبه

99/8/5

سمینار گروه بیوشیمی -  خانم فائقه بحری 14 - 12 کلاس شماره 108
مهرماه سال 1399
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

چهارشنبه

99/7/30

مراسم بزرگداشت استاد پیشکسوت انگل شناسی کشور 14 - 12/5 کلاس شماره 101

سه شنبه

99/7/29

کارگاه اکسل پیشرفته 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical11

دوشنبه

99/7/28

جلسه دفاع از پروپوزال گروه علوم بیوشیمی- خانم رمضانی 14 - 12 کلاس شماره 108

دوشنبه

99/7/28

جلسه گزارش 6 ماه پایان نامه دانشجویان PhD- گروه انگل شناسی  14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical10

یکشنبه

99/7/27

جلسه گزارش 6 ماه پایان نامه دانشجویان PhD- گروه علوم اعصاب 13 - 11 oc.kmu.ac.ir/medical11

یکشنبه

99/7/27

جلسه ژورنال کلاب گروه بیوشیمی  12 - 10/5 کلاس شماره 108

سه شنبه

99/7/22

جلسه دفاع آقای مسعود میرپاریزی- دانشجوی پزشکی 10 - 8 کلاس شماره 108

سه شنبه

99/7/22

وبینار تعالی سالمندی 10 - 8 oc.kmu.ac.ir/medical11

یکشنبه

99/7/20

جلسه دفاع از پروپوزال گروه علوم بیوشیمی- خانم محمدصادقی  12 - 10 کلاس شماره 108

یکشنبه

99/7/13

سمینار گروه بیوشیمی -  آقای حمیدرضا شیری  12/5 - 10/5 oc.kmu.ac.ir/medical11

یکشنبه

99/7/13

جلسه گزارش 6 ماه پایان نامه دانشجویان PhD- گروه علوم اعصاب  12/5 - 10/5 oc.kmu.ac.ir/medical12

یکشنبه

99/7/6

جلسه سلامت معنوی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical10

یکشنبه

99/7/6

سمینار گروه بیوشیمی- خانم محمدصادقی 12/5 - 10/5 کلاس شماره 108

یکشنبه

99/7/6

جلسه گزارش 6 ماه پایان نامه دانشجویان PhD- گروه انگل شناسی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical12

پنجشنبه

99/7/3

جلسه دفاع دانشجوی پزشکی- خانم صابری 13/5 - 11/5 کلاس شماره 108
شهریور ماه سال 1399
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

یکشنبه

99/6/30

جلسه دفاع خانم سوده رجبی- گروه فیزیولوژی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical12

یکشنبه

99/6/30

جلسه دفاع آقای سید احمد سید آزاد- گروه انگل شناسی 16 - 14 oc.kmu.ac.ir/medical11

یکشنبه

99/6/30

جلسه دفاع آقای سجاد ساجدی نیا- گروه انگل شناسی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical11

یکشنبه

99/6/30

جلسه دفاع خانم مهدیه خسروی- گروه انگل شناسی 10 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical11

چهارشنبه

99/6/26

کارگاه آموزشی Graphpad Prism 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical10

چهارشنبه

99/6/19

کارگاه آموزشی CPR پیشرفته 14 - 11/5 oc.kmu.ac.ir/medical10

چهارشنبه

99/6/19

جلسه دفاع خانم نیکو درویشی-گروه بیوشیمی 8-10 oc.kmu.ac.ir/medical12

سه شنبه

99/6/18

جلسه دفاع خانم ویدا میرزائی-گروه علوم تشریح 10-12 oc.kmu.ac.ir/medical11

سه شنبه

99/6/4

جلسه پیش دفاع خانم نیکو درویشی- گروه بیوشیمی 13 - 11 oc.kmu.ac.ir/medical2

دوشنبه

99/6/3

جلسه پیش دفاع خانم ویدا میرزایی- گروه علوم تشریح 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical6

شنبه

99/6/1

جلسه EDO بیمارستان افضلی پور 13 - 11 oc.kmu.ac.ir/medical6

شنبه

99/6/1

جلسه دفاع گروه ویروس- آقای وهاب حسن زاده 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical8