۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۲۲ خرداد   

 

 
نام و نام خانوادگی سمت
دکتر محمد خاکساری دبیر کمیته
دکتر سیدحسن افتخار واقفی عضو کمیته
دکتر سید نورالدین نعمت اللهی ماهانی عضو کمیته
دکتر غلامرضا اسدی کرم
عضو کمیته
دکتر غلامرضا سپهری
عضو کمیته
دکتر بهشید گروسی
عضو کمیته
دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند
عضو کمیته
دکتر پیام خزائلی
عضو کمیته
دکتر رضا ملک پور افشار
عضو کمیته
دکتر نصرالله صالح گوهری
عضو کمیته
دکتر عبدالله جعفرزاده عضو کمیته
دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی عضو کمیته
دکتر علیرضا فارسی نژاد عضو کمیته
دکتر فرناز صدقی عضو کمیته
دکتر محمدرضا محمودی عضو کمیته
دکتر محمد ستایش عضو کمیته
دکتر بتول تیرگری عضو کمیته
دکتر محمد شعبانی عضو کمیته