۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر

 

دکتر علیرضا امیربیگی

مدیر دفتر توسعه آموزش

 

مدرک تحصیلی: متخصص جراحی عمومی

 

 

مرتبه علمی: استادیار

 

 

پست الکترونیک: ali_amirbeigi@yahoo.com

 

 

تلفن تماس: 33257660

             داخلی 246