۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
عکس نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس شرح وظایف
رامین نعمتی مسئول تاسیسات

33257660-4

داخلی 370

روح الله رامی کاردان تاسیسات

33257660-4

داخلی 370

رضا شجاعی کاردان تاسیسات

33257660-4

داخلی 370

رضا سالاری کاردان تاسیسات

33257660-4

داخلی 370

فرزاد جعفری کاردان تاسیسات

33257660-4

داخلی 370