۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير   
         

رامین نعمتی

 

مسئول تاسیسات

 

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 370

         

روح الله رامی

 

کاردان تاسیسات

 

تلفن تماس4-33257660

داخلی 370

         

رضا شجاعی

 

کاردان تاسیسات

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 370

         

رضا سالاری

 

کاردان تاسیسات

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 370

         

فرزاد جعفری

 

کاردان تاسیسات

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 370