۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
عکس نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس شرح وظایف
نسرین حبیب پور مسئول دفتر ریاست 

33257672

33257319

رقیه شیخ پور حسابداری هئیت علمی 33257320
اعظم افضلی گروه حسابداری دستیاران 33257320
فرشته بلوچ علی آبادی حسابداری پرسنل 33257320
مرجان مرتضی پور بایگان حسابداری 33257320
غلامحسین توشه رابط حسابداری 33257320
مهدیه رجایی نژاد کارگزینی هئیت علمی 33257321
الهه نظری کارگزینی پرسنل 33257321
عصمت پوراکبری کارشناس دستیاری 33257314
زهرا حسین آبادی مسئول دبیرخانه

33257660-4

داخلی250

فاطمه پورعبداللهی کارمند دبیرخانه

33257660-4

داخلی 250

رسول نژاد محمدی  مسئول تدارکات 33257675
محمدجواد مهدی زاده مسئول خدمات 33257610
نصرت الله خالقی

مسئول انبار

33257660-4

داخلی204

رضا نعمتی مسئول تأسیسات

33257660-4

داخلی 375

مریم اعزازی کارشناس روابط عمومی

33257660-4

داخلی 264

نرجس علی فرج زاده کارشناس معاونت آموزشی 33257614
مینا خالقی کارشناس EDO 33257614