۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۸ مرداد   

زهرا حسین آبادی

 

مسئول دفتر ریاست 

 

تلفن تماس: 33257672

             33257319

داخلی 600

 
           

رقیه شیخ پور

 

حسابداری هئیت علمی

 

تلفن تماس: 33257320

داخلی 582

 
           

اعظم افضلی گروه

 

حسابداری دستیاران

 

تلفن تماس: 33257320

داخلی 582

 
           

فرشته بلوچ علی آبادی

 

حسابداری پرسنل

 

تلفن تماس: 33257320

داخلی 582

 
           

مرجان مرتضی پور

 

بایگان حسابداری

 

تلفن تماس: 33257320

داخلی 582

 
           

محسن سالاری

 

رابط حسابداری

  تلفن تماس: 33257320  
           

مهدیه رجایی نژاد

 

کارگزینی هئیت علمی

 

تلفن تماس: 33257321

داخلی 578

 
           

الهه نظری

 

کارگزینی پرسنل

 

تلفن تماس: 33257321

داخلی 578

 
           

عنیلوفر پوراکبری

 

کارشناس دستیاری

 

تلفن تماس: 33257314

داخلی 590

 
           

فاطمه نگاری پور

 

کارشناس شورای پژوهشی بالینی و

کمیته پایان نامه ها

 

تلفن تماس: 4 - 3325766

         داخلی 579

  
           

فاطمه پورعبداللهی

 

مسئول دبیرخانه

 

تلفن تماس: 4 - 33257660

              داخلی 585

 
           

مریم اعزازی

 

کارمند دبیرخانه

 

تلفن تماس: 4 - 33257660

داخلی 585

 
           

رسول نژاد محمدی 

 

مسئول تدارکات

 

تلفن تماس: 33257675

داخلی 590

 
           

محمدجواد مهدی زاده

 

مسئول خدمات

 

تلفن تماس: 33257610

داخلی 666

 
           

نصرت الله خالقی

 

مسئول انبار

 

تلفن تماس: 4 - 33257660

          داخلی 555

 
           

رضا نعمتی

 

مسئول تأسیسات

 

تلفن تماس:  4 - 33257660

             داخلی 510

 
           

مریم اعزازی

 

کارشناس روابط عمومی

 

تلفن تماس: 4 - 33257660

داخلی 585

 
           

نرجس علی فرج زاده

 

کارشناس معاونت آموزشی

 

تلفن تماس: 33257614

داخلی 583

 
           

مینا خالقی

 

کارشناس EDO

 

تلفن تماس: 33257614

داخلی 583