۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر

 

 

 

 

دکتر سیدحسن افتخارواقفی

 

 

 

مدرک تحصیلی: دکترای علوم تشریح

 

 

مرتبه علمی: استاد 

 

 

پست الکترونیک: sheftekharvaghefi@kmu.ac.ir

 

 

تلفن تماس:   33257672

                 33257319