۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۴ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ شهريور   

 

دوره علوم پایه

ترم اول

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 بیوشیمی(۱)تئوری 2
2 بیوشیمی عملی 1
3  آناتومی اندام  3
4 روانشناسی 2
5 تربیت بدنی(۱)   1
6 معارف اسلامی(۱)  2
7 بهداشت(۱)  2
8 فیزیک پزشکی 2
9 فارسی  3
10 زبان پیش دانشگاهی 2
11 زبان عمومی  3
12 کامپیوتر     2

ترم دوم

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 بیوشیمی(۲)  3
2  آناتومی تنه   4
3 بافت شناسی تئوری 3
4 بافت شناسی عملی 1
5 بهداشت(۲)   2
6 معارف اسلامی(۲)   2
7 زبان انگلیسی(۲)  3
8 متون اسلامی(تفسیر موضوعی قرآن)  2

 

   

ترم سوم

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 آناتومی سروگردن  3
2 فیزیولوژی(۱)   4
3 بهداشت(۳)        2
4 زبان تخصصی(۱)  3
5 تغذیه  2
6 اخلاق و تربیت اسلامی 2
7 ژنتیک  2
8 توروآناتومی  2

ترم چهارم

ردیف عنوان درس تعداد واحد
  فیزیولوژی(۲) 5
  باکتری شناسی تئوری 3
  باکتری شناسی عملی 1
  ویروس شناسی 1
  ایمنی شناسی 3
  تاریخ اسلام   2
  تربیت بدنی(۲)  1
  زبان تخصصی(۲)   3
   

ترم پنجم

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 پاتولوژی عمومی  5
2 جنین شناسی 2
3 انگل و قارچ شناسی 4
4 انقلاب اسلامی 2
 

 

 

 

دوره فیزیوپاتولوژی

دوره فیزیوپاتولوژی

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 فارماکولوژی(۱)  2
2 فارماکولوژی(۲)  2
3 کارآموزی بهداشت  2
4 سمیولوژی(۱)   2
5 سمیولوژی(۲)   2
6 فیزیوپاتولوژی ریه  2
7 فیزیوپاتولوژی کلیه  2
8 فیزیوپاتولوژی گوارش 2
9 فیزیوپاتولوژی قلب 2
10 فیزیوپاتولوژی غدد  2
11 فیزیوپاتولوژی خون 2
12 فیزیوپاتولوژی روماتولوژی 2
13 پاتولوژی اختصاصی نظری 5
14 پاتولوژی اختصاصی علمی 1
15 اسکیل لب 2

 

 

 

دوره علوم بالینی

سال اول بالینی

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 کارآموزی جراحی 6
2 کارآموزی داخلی 9
3 کارآموزی قلب  3
4 کارآموزی عفونی 3
5 کارآموزی مغز و اعصاب  3
6 کارآموزی ارتوپدی 3
7 کارآموزی ارولوژی 3
8 کارآموزی بهداشت 2

سال دوم بالینی

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 کارآموزی اطفال  9
2 کارآموزی زنان 6
3 کارآموزی رادیولوژی 3
4 کارآموزی چشم  3
5 کارآموزی گوش و حلق و بینی 3
6 کارآموزی پوست 3
7 کارآموزی روانپزشکی  3

 

   

دروس نظری بالینی

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 بیماریهای جراحی 10
2 بیماریهای عفونی 3
3 بیماریهای مغز و اعصاب 2
4 بیماریهای اطفال 6
5 بیماریهای زنان و زایمان 4
6 بیماریهای روانی 2
7 آمار پزشکی و روش تحقیق 2
8 اپیدمیولوژی 2
9 پزشکی قانونی و مسمومیت ها 2
10 تاریخ و اخلاق پزشکی 2
11 پایان نامه نظری 2

 

دوره کارورزی (سال ششم و هفتم پزشکی)

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 کارورزی داخلی 12
2 کارورزی جراحی 8
3 کارورزی اطفال  12
4 کارورزی زنان و زایمان 8
5 کارورزی روانپزشکی 4
6 کارورزی چشم  4
7 کارورزی مغزو اعصاب  4
8 کارورزی بهداشت 4
9 کارورزی ارتوپدی 4
10 کارورزی ارولوژی 4
11 کارورزی گوش و حلق و بینی 4
12 کارورزی پوست 4
13 کارورزی قلب 4
14 کارورزی جراحی اعصاب 3
15 پایان نامه عملی 4
   

* انتخابی 1 کارورزی : یکی از بخش های مغز و اعصاب، جراحی مغز ، اعصاب انتخاب شود.

* انتخابی 2 کارورزی: یکی از بخش های چشم، پوست اورولوژی، ارتوپدی انتخاب شود.