۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
آیین نامه حق التدریس
آیین نامه کمیته اخلاق وزرات بهداشت
آیین نامه ترفیع
آیین نامه هئیت ممیزه
آیین نامه فرصت مطالعاتی
آیین نامه های ماموریت ها، مبادلات علمی و انتقالات
آیین نامه های تحصیلات تکمیلی
آیین نامه های دوره پزشکی عمومی