۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

آغاز فعالیت گروه : 1356 همزمان با راه اندازی دانشکده پزشکی در ساختمان بیمارستان نوریه

 

اولین اعضای گروه: دکتر محمدعلی میبدی - دکتر سیدحسن افتخارواقفی- دکتر ابرار علی خان- عیسی میر

 

راه اندازی بخش بافت شناسی و جنین شناسی: سال 1384 و تغییر نام گروه به علوم تشریح

 

مقاطع تحصیلی گروه: کارشناسی ارشد - دکترای تخصصی

 

 

 

اهداف گروه :

 

- آموزش دروس آناتومی، جنین شناسی و بافت شناسی به دانشجویان گروه های پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و ....

 

- آموزش دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد علوم تشریحی، Ph.D علوم تشریحی، دانشجویان Ph.Dعلوم اعصاب و متخصصین رشته های پزشکی.