۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
عکس نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی پست الکترونیک رزومه سامانه علم سنجی تلفن تماس برنامه هفتگی
حمید دانشور دانشیار دکترای ایمنوپارازیتولوژی hamiddaneshvar@hotmail.com 209
محمدمهدی محمدی استادیار دکترای ایمنولوژی پزشکی m3mahdi@yahoo.com داخلی 388
عبدالله جعفرزاده استاد دکترای ایمنولوژی پزشکی jafarzadeh@kmu.ac.ir داخلی 392
لادن لنگرودی استادیار دکترای ایمنولوژی پزشکی  l.langroudi@kmu.ac.ir داخلی 211
فرناز صدقی استادیار دکترای ایمنولوژی پزشکی fsedghy@gmail.com   داخلی 211
رضا نصرت آبادی استادیار دکترای ایمنولوژی پزشکی nosratabadir@gmail.com داخلی 386
مرآت محمودی نیا استادیار دکترای ایمنولوژی پزشکی merat.mahmoodi@yahoo.com داخلی 211