۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

 

آدرس :

کرمان – انتهای بلوار 22 بهمن- مجتمع دانشگاهی باهنر- دانشکده پزشکی افضلی پور کرمان

کدپستی : 7616914115
 

شماره تماس دفتر ریاست :

034-33257319

034-33257672

مرکز تلفن :

034-33257660-4

واحد رایانه :

034-33257312

فکس :

034-33257671

آدرس ایمیل :

medicalschool@kmu.ac.ir

 

شماره تماس واحدهای دانشکده