۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
بازدید تیم ارزیاب بیرونی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی افضلی پور
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر
بازدید تیم ارزیاب بیرونی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی افضلی پور
بازدید تیم ارزیاب بیرونی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی افضلی پور
برگزاری جلسه با ارزیابان محترم بیرونی دوره پزشکی عمومی
۱۳۹۸ جمعه ۱۹ مهر
برگزاری جلسه با ارزیابان محترم بیرونی دوره پزشکی عمومی
برگزاری جلسه با ارزیابان محترم بیرونی دوره پزشکی عمومی
برگزاری تریبون آزاد دانشجویی در دانشکده
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۷ مهر
برگزاری تریبون آزاد دانشجویی
برگزاری تریبون آزاد دانشجویی در دانشکده
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۷ مهر
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده پزشکی افضلی پور
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده
برگزاری جلسه کمیته اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۴ مهر
جلسه کمیته اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی افضلی پور دانشگاه برگزار شد
برگزاری جلسه کمیته اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی
افتتاح آزمایشگاه جراحی علوم اعصاب حیوانات گروه علوم تشریح
۱۳۹۸ شنبه ۶ مهر
با حضور رییس دانشکده و مدیر گروه علوم تشریح این آزمایشگاه افتتاح شد
افتتاح آزمایشگاه جراحی علوم اعصاب حیوانات گروه علوم تشریح
برگزاری شواری آموزشی- پژوهشی دانشکده
۱۳۹۸ سه شنبه ۲ مهر
این جلسه روز دوشنبه اول مهرماه ساعت 12 در محل سالن کنفرانس رازی دانشکده برگزار شد.
برگزاری شواری آموزشی- پژوهشی دانشکده
دومین جلسه کارگروه مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی وعلوم سلامت
۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
دومین جلسه کارگروه مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی وعلوم سلامت، امروز سی ویکم شهریور ماه در دانشکده پزشکی افضلی پور برگزار شد.
دومین جلسه کارگروه مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی وعلوم سلامت
جلسه خود ارزیابی دوره پزشکی عمومی
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ شهريور
سومین جلسه خود ارزیابی دوره پزشکی عمومی، شنبه 9 شهریور ماه در دانشکده پزشکی افضلی پور برگزار شد.
جلسه خود ارزیابی دوره پزشکی عمومی
پذیرش دانشجو در مقطع دکتری فیزیولوژی ورزش توسط گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۸ دوشنبه ۹ ارديبهشت
احتراماً به اطلاع می رسد که پذیرش دانشجویPhD فیزیولوژی ورزش در گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی
پذیرش دانشجو در مقطع دکتری فیزیولوژی ورزش توسط گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان