۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ آبان
جلسه معارفه
جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی
برنامه کلاس های مجازی دانشجویان ترم اول MBBS
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۴ مهر
برنامه کلاس های مجازی
برنامه کلاس های مجازی دانشجویان ترم اول MBBS
برگزاری ژورنال کلاب مجازی گروه اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ 29 شهریورماه
۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
برگزاری ژورنال کلاب مجازی گروه اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ 8 شهریورماه
برگزاری ژورنال کلاب مجازی گروه اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ 29 شهریورماه
برگزاری ژورنال کلاب مجازی گروه اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ 8 شهریورماه
۱۴۰۰ شنبه ۶ شهريور
برگزاری ژورنال کلاب مجازی گروه اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ 8 شهریورماه
برگزاری ژورنال کلاب مجازی گروه اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ 8 شهریورماه
اعلام تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400
۱۴۰۰ چهارشنبه ۳ شهريور
تقویم آموزشی
اعلام تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400
برگزاری ژورنال کلاب مجازی گروه اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ 18 مردادماه
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۷ مرداد
برگزاری ژورنال کلاب مجازی گروه اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ 18 مردادماه
برگزاری ژورنال کلاب مجازی گروه اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ 18 مردادماه
برگزاری کارگاه مهارت های نرم (1) ویژه دانشجویان پزشکی
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۰ مرداد
مهارت های نرم
برگزاری کارگاه مهارت های نرم (1) ویژه دانشجویان پزشکی
وبینارهای آموزشی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - مرداد 1400
۱۴۰۰ شنبه ۲ مرداد
وبینارهای آموزشی
وبینارهای آموزشی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - مرداد 1400
برگزاری ژورنال کلاب مجازی گروه اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ 28 تیرماه
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۳ تير
برگزاری ژورنال کلاب مجازی گروه اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ 28 تیرماه
برگزاری ژورنال کلاب مجازی گروه اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ 28 تیرماه
وبینار های آموزشی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - تیر 1400
۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير
وبینار آموزشی
وبینار های آموزشی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - تیر 1400