۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ آبان   

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده، یکشنبه 23 آبان 1400 جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی برگزار گردید. در این جلسه دکتر محمد خاکساری مدیر گروه، دکتر حمیده بشیری استاد مشاور دانشجویان دکتری و دکتر شادان صابری استاد مشاور کارشناسی ارشد، دو نفر از دانشجویان دکتری فیزیولوژی پزشکی و سه نفر از دانشجویان ارشد فیزیولوژی حضور داشتند.

در این جلسه ضمن معرفی سایت گروه، دانشجویان با اهداف گروه، با اعضای هیات علمی و زمینه تحقیقاتی ایشان، آزمایشگاه ها و .....آشنا شدند.

همچنین مقرر شد که توسط گروه برای دانشجویان تور بازدید از دانشکده پزشکی و مراکز تحقیقاتی فیزیولوژی و علوم اعصاب در آینده نزدیک برگزار شود.