معرفي گروه انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي دانشكده پزشكي

 

دانشكده پزشكي كرمان در سال 1357 فعاليت آموزشي خود را در محل ساختمان بيمارستان نوريه كرمان شروع كرد. در ابتدا گروه انگل شناسي در قالب گروه ميكروب و انگل شناسي كه دروس ايمني شناسي و ويروس شناسي را نيز شامل مي شده است فعاليت مي نموده و اولين اعضاي گروه آقايان دكتر ايرج شريفي و دكتر حسين كشاورز بوده اند كه پس از تأسيس مجموعه دانشگاهي جديد به همت مرحوم مهندس افضلي پور در محل فعلي , و در سال 1380 از گروه ميكروب و انگل شناسي جدا و بصورت مستقل با عنوان گروه انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي فعاليت خود را ادامه داد .

پرسنل اين گروه در حال حاضر 18 نفر مي باشند كه از بين هشت نفر عضو هيئت علمي (سه نفر استاد، 5 نفر استاديار ، 3 نفر دانشیار ، یک نفر مربي ،4 نفر كارشناس ،  يك نفرمسئول دفتر و يك نفر تکنسین آزمایشگاه مي باشد) .

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک نمائید 


منوی گروه انگل شناسی