سه شنبه ١٣٩٦/٨/٢    EN

   
 
قابل توجه دانشجویان  دانشکده پزشکی :

دانشجویان جدید الورود و  همچنین دانشجویانی که تاکنون نام کاربری و کلمه عبور جهت استفاده از اینترنت دریافت  ننموده اند بین ساعت 8 صبح الی 10 صبح روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه ، به واحد رایانه دانشکده واقع در بلوک رازی طبقه اول مراجعه نمایند.