فثثققش  گروه ایمنی شناسی پزشکی از بدو تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با گروه میکروب و ویروس شناسی ادغام بود. دروس ایمنی شناسی در ابتدا توسط استاد گرامی آقای دکتر کشاورز ارائه می شد. دورس عملی نیز توسط ایشان با همکاری خانم دکتر منیژه عطاپور ارائه می گردید. از طرفی با توجه به پیشرفت سریع علم ایمنی شناسی در تمام زمینه های علوم پزشکی اعم از تشخیص و  درمان بیماریها و همچنین به علت نیاز مبرم به وجود گروه ایمنی شناسی در کنار بقیه گروهها، مسئولین محترم دانشگاه تصمیم گرفتند که این رشته از گروه میکروبشناسی جدا و به صورت یک گروه مستقل فعالیت خود را شروع کند. لازم به ذکر است که بعد از استقلال گروه تعداد اعضای هئیت علمی، کادر غیر هئیت علمی و همچنین امکانات آزمایشگاهی گروه افزایش چشمگیری پیدا کرد، بطوریکه در ارزیابی انجام شده توسط هیئت محترم بورد تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سرپرستی استاد گرانقدر جناب آقای دکتر پاکزاد در تاریخ 12/10/87، با درخواست گروه مبنی بر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ایمنی شناسی به تعداد 4 نفر موافقت گردید.
در حال حاضر این گروه دروس ایمنی شناسی را برای دانشجویان دکترای حرفه ای پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، کارشناسی ارشد باکتری شناسی، انگل شناسی و بیوشیمی و همچنین کارشناسی علوم آزمایشگاهی، پرستاری و مامایی ارائه می دهد. لذا با توجه به بنیه علمی، پژوهشی و همچنین امکانات آزمایشگاهی، این گروه آمادگی خود را جهت همکاری علمی با گروههای مختلف علوم پایه وبالینی  و همچنین مراکز تحقیقاتی دانشگاه و نیز سایر مراکز دانشگاهی و علمی کشور اعلام می دارد.
 هعف6