عکس

نام و نام خانوادگی  مرتبه علمی  آخرین مدرک و رشته تحصیلی 

پست الکترونیک

 وب سایت شخصی  تلفن داخلی curriculum vitae

مهدیه عزیزیان     


m_azizian@kmu.ac.ir

http://academicstaff.kmu.ac.ir/maziziyan    cv

سیروس فروهری   


 

s_foroohari@kmu.ac.ir

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/sforohari    cv

فاطمه غلامرضایی کهن     


f_gholaamrezaei@kmu.ac.ir

 

http://academicstaff.kmu.ac.ir/fgholamrezaei    cv
زهرا جمعه زاده ماهانی  مربی  کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی  zjmahani@kmu.ac.ir  http://academicstaff.kmu.ac.ir/zjomezadeh    cv 
علی جمعه زاده ماهانی  استادیار  دکترای فیزیک پزشکی  a.jomehzadeh@kmu.ac.ir  http://academicstaff.kmu.ac.ir/ajomehzadeh    cv


منوی گروه آموزش عمومی