رشته ها و مقاطع تحصیلی
 
1- دوره آموزش پزشکی عمومی     

2- دوره MPH پزشک خانواده

3- تحصیلات تکمیلی شامل :      

دستیاری  

 PHD

M.Sc 

 پاتولوژی  فیزیولوژی   آناتومی
 داخلی  بیوشیمی  فیزیولوژی
 جراحی  میکروب شناسی          میکروب شناسی
 پوست  انگل شناسی  انگل شناسی                
 زنان و زایمان  آناتومی  بیوشیمی
 اطفال  علوم اعصاب  قارچ شناسی
 رادیولوژی    ویروس شناسی
 ارتوپدی    ایمنی شناسی
 جراحی مغز و اعصاب        
 بیهوشی    
 قلب    
 مغز و اعصاب    
 گوش و حلق و بینی    
 روانپزشکی    
 اورولوژی  
 طب اورژانس