سه شنبه ١٣٩٦/٨/٢    EN

امور دانشجویی
  مسئول امور دانشجویی دانشکده: آقای میثم لری جعفرآباد
 
 تلفن تماس: 33257669 داخلی 360

آدرس ایمیل : meysamlori@yahoo.com

مدیریت دانشجویی با همکاری معاونت دانشجویی ،گامهایی را درجهت انجام امور دانشجویان در سالهای اخیر داشته است و از آنجا که یکی از اهداف اصلی دانشگاهها شکوفایی استعدادهای  دانشجویان می باشد ، امور دانشجویی همواره در این راه تلاش نموده و سعی می نماید تا با توجه به اینکه فعالیتهای اجتماعی دانشجویان نقش مهمی را در پیشبرد فرایند تحصیلی دانشجو دارد، برای رفاه و انجام امور رفاهی بکوشد.ارائه خدمات در معاونت دانشجویی-فرهنگی از طریق مدیریت ها و واحدهای تحت پوشش انجام می گیرد و در دانشکده پزشکی نیز این امر توسط کارشناس دانشجویی صورت می پذیرد.

 از جمله خدمات ارائه شده به دانشجویان می توان به تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان اشاره کردکه شامل وام تحصیلی ، وام مسکن ، وام ضروری ،وام ازدواج ، ودیعه مسکن و بیمه می باشد و با تائید و ارسال لیست دانشجویان در هر ترم توسط کارشناس امور دانشجویی انجام میگیرد.