سه شنبه ١٣٩٦/٨/٢    EN

 

  


نام و نام خانوادگی

سمتتلفن تماستلفن داخلی

آقای دکتر سیاوش جوکار

معاون تحصیلات تکمیلی3325731533257660-4
داخلی 279

خانم پروانه شریفی

کارشناس مسئول

33257315

33257660-4
داخلی 356

خانم مریم خواجه صادق

کارشناس

33257315


33257660-4
داخلی 356

آقای فرزین فاطمی زاده 

کارشناس 33257315  33257660-4
داخلی 356


رشته های تحصیلات تکمیلی موجود در دانشکده پزشکی

1- علوم تشریح

کارشناسی ارشد و Ph.D

2- فیزیولوژی

کارشناسی ارشد و Ph.D

3- انگل شناسی

کارشناسی ارشد و Ph.D

4- میکروب شناسی

کارشناسی ارشد و Ph.D

5- بیوشیمی

کارشناسی ارشد و Ph.D

6-علوم اعصاب

Ph.D

7- قارچ شناسی

کارشناسی ارشد


8- ایمنی شناسی

کارشناسی ارشد

9- ویروس شناسی

کارشناسی ارشد

 10- ژنتیک انسانی

 کارشناسی ارشد

تعداد دانشجویان

تعداد دانشجویان مقطع ارشد

تعداد دانشجویان مقطع دکترای تخصصی


تعداد دانشجویان MPH

20789
25اعضای شورای تحصیلات تکمیلی
دانشکده پزشکی

1-آقای دکتر نادر شاهرخی

مسئول تحصیلات تکمیلی گروه فیزیولوژی

2-خانم دکتر شهلا منصوری

مسئول تحصیلات تکمیلی گروه میکروب شناسی

3-آقای دکتر غلامعباس محمدی

مسئول تحصیلات تکمیلی گروه بیوشیمی

4-خانم دکتر زهرا بابایی

مسئول تحصیلات تکمیلی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی


5- آقای دکتر حمید دانشور

مسئول تحصیلات تکمیلی گروه ایمنی شناسی

6- آقای دکتر حسین صافی زاده

مسئول تحصیلات تکمیلی گروه پزشک خانواده

7- آقای دکتر وحید شیبانی

مسئول تحصیلات تکمیلی گروه علوم اعصاب

8- آقای دکتر مسعود عزت آبادی پور

مسئول تحصیلات تکمیلی گروه علوم تشریح

9- آقای دکتر نصرالله صالح گوهری 

 مسئول تحصیلات تکمیلی گروه ژنتیک انسانی