تاریخچه

دانشکده پزشکی افضلی پور در سال 1356 با پذیرش 50 دانشجو در رشته پزشکی و در محل موقوفه نوریه فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود.

دروس عمومی از قبیل ادبیات، فیزیک، شیمی، توسط اساتید دانشکده علوم و مدرسه مدیریت تدریس می شد و اولین دروس پایه پزشکی شامل میکروب شناسی و قسمت اول بیوشیمی توسط دکتر میرزایی (اولین رئیس دانشگاه) تدریس می گردید در ضمن دفتر مرکزی دانشگاه (دانشگاه کرمان و دانشکده علوم پزشکی) نیز محل معینی نداشت و با اجازه کردن ساختمانی فعالیت خود را آغاز کرد.

رشد و توسعه واقعی دانشکده پزشکی مربوط به دوره پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است. دانشکده پزشکی از بدو تاسیس در سال 56 تا اوایل سال 1358 فاقد هر گونه برنامه مدون، امکانات، پرسنل، حتی محل اختصاصی بود و پس از اعتراض دانشجویان به این امر، در اردیبهشت 58 با دعوتی که امام جمعه وقت کرمان حجه الاسلام حاج شیخ محمد جواد حجتی کرمانی و دکتر سید علی اکبر حسینی (اولین رئیس دانشگاه بعد از انقلاب) از دکتر محمد حسن صالحی کرمانی به عمل آمد، وی قبول مسئولیت نمود و به عنوان اولین رئیس دانشکده پزشکی سامان دهی این مرکز نوپا را در دست گرفت.

وی در اولین اقدام، اتاقی را به عنوان دفتر دانشکده (در بیمارستان نوریه) اختصاص داد و با دعوت عده ای از پزشکان ازاد شهر که به صورت حق التدریس با دانشکده همکاری نمودند (دکتر هوشنگ علائی، دکتر حسین احسان، دکتر هوشنگ صفوی، دکتر محمد حسنی)، تدریس دروس اختصاصی پزشکی را برای دانشجویان سالهای بالاتر ممکن ساخت وی همچنین استخدام اولین اعضای هئیت علمی را شروع نمود، که در این راستا دکتر محمد علی امامی میبدی (استاد تشریح)، دکتر سید عبدالله موسوی (دومین رئیس دانشکده پزشکی)، دکتر شهلا منصوری و دکتر محمد احمدی نژاد (مدرسین بخش میکروب شناسی)، دکتر محسن جانقربانی (مدرس دروس بهداشت)، دکتر مطهره ژیان پور (پزشک رادیولوژیست)، دکتر احمد غلامحسینیان (مدرس بیوشیمی) که همگی دارای مدرک فوق لیسانس بودند و بعدا با ادامه تحصیل در داخل و خارج کشور موفق به اخذ دکتری شدند، هسته اولیه نیروهای تخصصی دانشکده پزشکی را تشکیل دادند.

برنامه های مدون آموزشی دانشکده در واقع از مهرماه 1358 آغاز گردید و همزمان با برنامه ریزیهای اولیه، کوششهایی نیز در جهت استخدام اعضاء هیئت علمی جدید به عمل آمد به نحوی که در خرداد 59 همزمان با تعطیل موقت دانشگاه (انقلاب فرهنگی) دانشکده پزشکی توانسته بود تعداد دیگری از پزشکان را جذب نموده و اعضاء خود را به 15 نفر افزایش دهد.

شایان ذکر است از مهر 58 تا خرداد 59 از آنجا که برنامه ریزی دو سال از تحصیلات دانشجویان به آموزش علوم پایه اختصاص داشت، از این رو به ناچار قسمتهایی از دروس پایه توسط اساتید پروازی از شهرهای مشهد و اصفهان انجام می شد و همچنین قسمت هایی نیز از دروس بیوشیمی 2 توسط پزشکان گروه اطفال (دکترمحمد حسین داعی پاریزی، دکتر پدرام نیک نفس، دکتر اکبر احمدی و دکتر قربانعلی امیری)که به تنها مدرس درس مزبور (دکتر احمد غلاحسینیان) کمک می نمودند تدریس می گردید.

با شروع انقلاب فرهنگی پزشکان و مدرسین جدیدی از جمله دکتر بهرام یغمائی و دکتر ایرج شریفی به اعضاء هیئت علمی دانشکده اضافه شدند و با خرید بیمارستان کرمان درمان از بخش خصوصی در سال 58 بخش بالینی مستقل دانشکده نیز تکمیل گردید.

دانشکده پزشکی افضلی پور کنونی توسط زنده یاد مهندس علیرضا افضلی پور در زمینی به مساحت 17000 متر مربع پی ریزی شد. این ساختمان شامل چهار بلوک به نامهای پاستور ، رازی ، بقراط و ابن سینا با مساحتی بالغ بر 15500 متر مربع می باشد. 

​​​​​مکان های فیزیکی دانشکده :


مکان فیزیکی

تعداد      

 کلاس 9

آزمایشگاه

15

سالن کنفرانس

3دانشکده پزشکی شامل چهار بلوک می باشد که عبارتند از :

ساختمان رازی
همکف :  گروه معارف ، رادیولوژی ، دفتر نهاد رهبری ، دو عدد کلاس، واحد خدمات ، اساتید، کنفرانس 
طبقه اول: گروه بیوشیمی ، خون شناسی ، کامپیوتر
طبقه دوم : امور اداری، فیزیولوژی

ساختمان بقراط
همکف : گروه پزشکی اجتماعی ، کلاس های آموزشی
طبقه اول: سرولوژی ، اطاق عمل، آزمایشگاه تغذیه، اسکی لب
طبقه دوم: پاتولوژی، فیزیولوژی، کنفرانس، کمیته ارتقاساختمان پاستور
همکف: اساتید گروه میکروب، سالن تهیه جسد
طبقه اول: انگل شناسی ، قارچ شناسی، میکروب شناسی، ویروس
 طبقه دوم: گروه آناتومی، سالن تشریح، موزه آناتومی


ساختمان ابن سینا
همکف : کتابخانه، سمعی بصری، انتشارات، تشکل ها، و کلاس 
طبقه اول : واحد آموزش پزشکی، پیراپزشکی، کلاسهای آموزشی ، اساتید علوم پایه،آموزش تحصیلات تکمیلی
​​