گروه تربيت بدني يكي از گروه هاي علوم پایه دانشکده پزشکی مي باشد، در گروه تربیت بدنی، دو درس عملی با عنوان تربیت بدنی 1 (1 واحد) و تربیت بدنی 2 (1 واحد) تدریس می شود.

گروه تربیت بدنی، دارای دو عضو هیئت علمی مي باشد.

1- محمد پوررنجبر دکترای تربیت بدنی ، مرتبه استادیار، استخدام رسمی قطعی، تلفن 31325266

2- نجمه عربنژاد فوق لیسانس تربیت بدنی، مرتبه مربی ، استخدام پیمانی ، تلفن 31325264

رسالت گروه :

رسالت گروه تربیت بدنی توجه به جنبه های شادابی، نشاط ، تامین سلامت جسمی و روحی و رفع خستگی ذهنی و ایجاد انگیزه دردانشجویان می باشد. بر این اساس اهداف گروه تربیت بدنی به شرح زیر می باشد :

1- ارائه وآموزش درس عملی ونظری تربیت بدنی واحد 1 (آمادگی جسمانی) به دانشجویان
تمام مقاطع ورشته های موجود دردانشگاه

2- ارائه وآموزش درس عملی ونظری تربیت بدنی واحد 2 (یک رشته ورزشی) به دانشجویان تمام مقاطع ورشته های موجود دردانشگاه

3- انجام پژوهش های کاربردی درحیطه های مختلف تربیت بدنی

 برنامه توسعه گروه :

توسعه گروه تربیت بدنی در زمینه های مختلف ودستیابی به اهداف راهبردی، ازبرنامه هایی است که درافق چشم انداز توسعه گروه های آموزشی وارتقای سطح علمی دانشگاه مد نظر می باشد که اهم آن ها شامل موارد زیر است :

1- تکمیل کادر اعضائ هیئت علمی به ویژه (هیئت علمی زن)

2- ارتقاء سطح آگاهی علمی دانشجویان از انجام فعالیت­هاوتمرینات ورزشی

3-ارتقاء سطح آمادگی جسمانی دانشجویان

4- آشنائی وافزایش مهارت عملی حداقل دریک رشته ورزشی

5- ایجاد ارتباط موثرومستمربا دیگر گروه های آموزشی علوم پایه وبالینی جهت انجام امور آموزشی وپژوهشی بین گروهی

6- همکاری در برگزاری کلاس­ها و کارگاه­های علمی- ورزشی اساتید و دانشجویان

7- اعزام اساتید گروه به کارگاه­های علمی- ورزشی در سطح ملی و بین المللی

8- استفاده از تجهیزات پیشرفته الکترونیکی جهت سنجش و ارزیابی وضعیت جسمانی دانشجویان و اساتید

دستاوردها :

-ارتقاء سطح آگاهی علمی و میزان آمادگی جسمانی دانشجویان وتامین سلامت جسمی وروانی آنان

-ارایه مقالات داخلی و خارجی در مجلات و کنفرانس­ها

امکانات آموزشی بخش :

-سالنهای ورزشی دانشگاه در رشته های مختلف ورزشی

-زمين چمن فوتبال مصنوعی دانشگاه

-کلیه تجهیزات و وسایل موردنیازرشته های فوتبال ، والیبال ، بسکتبال ، پینگ پنگ و ...

 

منوی تربیت بدنی